Quick View
IMG_5835.jpg IMG_5831.jpg

Opal Bloom

165.00
Quick View
IMG_5825.jpg IMG_5820.jpg

Winter Storm Ring

145.00
Quick View
IMG_5991.jpg IMG_5987.jpg
sold out

Double Amber Ring

125.00
Quick View
Cold Moon Bloom Ring IMG_5962.jpg

Cold Moon Bloom Ring

125.00
Quick View
IMG_5904.jpg IMG_5910.JPG

Braided Moss Ring

120.00
Quick View
Montana Agate Flower Ring IMG_5933.jpg
sold out

Montana Agate Flower Ring

125.00
Quick View
Plume Crescent Ring IMG_6287.JPG

Plume Crescent Ring

120.00
Quick View
Deer Tooth Ring IMG_5972.JPG

Deer Tooth Ring

105.00
Quick View
Braided Opal Ring IMG_5842.jpg

Braided Opal Ring

120.00
Quick View
Citrine Crystal Ball Ring IMG_5976.jpg

Citrine Crystal Ball Ring

115.00
Quick View
Moss Forest Ring IMG_5894.jpg

Moss Forest Ring

125.00
Quick View
Galaxy Opal Ring IMG_6235.jpg

Galaxy Opal Ring

120.00
Quick View
Quartz Ring IMG_5879.jpg

Quartz Ring

115.00
Quick View
Pink Pyramid Ring IMG_5862.jpg

Pink Pyramid Ring

115.00
Quick View
IMG_20170415_162020_941.jpg 01RH8YTjRtiHrRQmQTB4CQ_thumb_44ae.jpg

Persephone's Petal (MADE TO ORDER)

100.00
Quick View
NO Ring (MADE TO ORDER) IMG_20180320_171146.jpg

NO Ring (MADE TO ORDER)

70.00
Quick View
O RING (MADE TO ORDER) IMG_20180320_170830.jpg

O RING (MADE TO ORDER)

70.00
Quick View
Single Bloom (MADE TO ORDER) EfIecikpQK+MWnTsc1cvKw_thumb_43e0.jpg

Single Bloom (MADE TO ORDER)

55.00
Quick View
Garden of Decay (MADE TO ORDER) lxG4Z0cNSby8WYet+i5PNg_thumb_437e.jpg

Garden of Decay (MADE TO ORDER)

100.00
Quick View
Floral Stacker Band (MADE TO ORDER) IMG_4608.JPG

Floral Stacker Band (MADE TO ORDER)

60.00